2010/11/29

Ubuntu - г G - Mobile - ийн интернэтэд холбох - 3

G-Mobile-ийн хэрэглэгчид Ubuntu дээр өөрийн гар утас, модемоо хэрхэн таниулах тал дээр Мөнхбаатар ах бид 2-ын бичлэгүүд багагүй хэрэг болж байсан болов уу. Ubuntu үйлдийн систем маань жилээс жилд хөгжсөөр нэмэлт програм, тохиргоо шаардахгүйгээр CDMA модемуудыг саадгүй "таньдаг" болсоор багагүй хугацааг үджээ (9.04, 10.04, 10.10 хувилбарууд дээр).

Модемоо залгаад асаасны дараа хэсэг хугацаа өнгөрч Idle гэрэл ассаны дараа (Модем ажиллагаанд бэлтгэгдэхэд тодорхой хугацаа шаарддаг) дээд панелын баруун хэсэг дэх Network manager дотор CDMA connection гэсэн сонголтыг хийгээд, улс, Mobile service provider-ыхаа нэрийг оруулаад OK дарна. Үүний дараа сүлжээний Icon дээр right click хийж Edit Connections->Mobile Broadland->Сүлжээнийхээ нэрийг сонгоод Edit->Нэр, нууц үгээ оруулаад Apply хийхэд хангалттай. Одоо Сүлжээний Icon дээрээ click хийгээд Сүлжээнийхээ нэрийг сонгоод бүх юм ОК :)

/* Жич: Modem дотор агуулагдах SIM/UIM картыхаа PIN кодыг урьдчилан хүчингүй болгох шаардлагатай */

2010/11/13

Youtube downloader 2

Үбүнтү дээр хэрэглэх дуртай програмуудын нэг youtube-dl алдаатай ажиллаад

$ youtube-dl [url] команд өгөхөд
[youtube] Setting language
[youtube] NZldlyeR8DU: Downloading video info webpage
[youtube] NZldlyeR8DU: Extracting video information
ERROR: format not available for video

алдаа өгөөд байв. Шийдэл нь:

sudo apt-get remove youtube-dl
sudo wget http://bitbucket.org/rg3/youtube-dl/raw/2010.08.04/youtube-dl -O /usr/local/bin/youtube-dl
sudo chmod +x /usr/local/bin/youtube-dl

Update:

Youtube downloader-ийн эх код Github руу нүүсэн байна. Энд дарж ороод шинэчлэгдэн эх кодыг (Python хэл дээрхи) татаж аваад ашиглаж байхыг зөвлөж байна. :)

2010/10/02

Festival: Text Speech software in Ubuntu

Англи хэл дээрх текст хэл дээр текстийг "машин"-аар хэлүүлэх хэрэгцээ шаардлага бишгүй л гардаг. Виндовс дээр Microsoft Sam гэдэг "залуу" бичсэн текстийг уншаад л өгдөг. Харин Ubuntu дээр Festival хэмээх програмын тусламжтай текст уншуулж болох нь ээ.

sudo apt-get install festival

командаар festival-аа суулгаад, ажилуулахдаа

festival

командыг өгсний дараа програмын консол гарч ирнэ.

Харин үүний дараа доорхи командыг өгч текстээ хэлүүлж авна даа.

(SayText "Hello World")

2010/09/27

Ubuntu дээр Японоор бичих

 1. System => Administration => Language Support
  Keyboard input method system гэдэгт ibus-ийг тохируулна.
  Мөн Install/Remove languages-с япон хэлийг сонгон суулгана.
 2. System => Preferences => IBus Preferences => Input Method
  Japanese - Anthy -г нэмнэ.

Суулгасныхаа дараа Ctrl+Space дарж идэвхижүүлнэ.

Эхний ээлжинд нэрээ бичиж үзэв ガンスフ :)

ひらがな、 カタカナ、 漢字 алинаар нь ч бичсэн маш хялбархан юм байна :)

Эх сурвалж: http://battur.blogspot.com

2010/09/25

Ubuntu дээр phpMyAdmin суулгах

sudo apt-get install phpmyadmin
гээд л суулгачихна.

Харин суулгасныхаа дараа

sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf
sudo /etc/init.d/apache2 reload 
командуудыг өгснөөр http://localhost/phpmyadmin гэж дуудаж ажиллуулах боломжтой болно.

2010/09/06

Installing & configuring Symfony Framework in Ubuntu

symfony
Recently I switched my main PHP framework to learn another, Symfony. I am running a Ubuntu server and recently upgraded to the new distribution and was looking into how to set up the Symfony framework. If you are a beginner then the sandbox_sf file will do, but if you are looking to set it up for more than one page below will show how to install and set it up so all websites will use it.
ubuntustraplogo
Before starting you will need to install Apache2, PHP5, and MySQL. In Ubuntu that is an easy task completed by the following command that will pretty much cover all the required packages.
1sudo apt-get install phpmyadmin php-pear
This will handle the php, apache and all the modules as well as MySQL :) So now lets get started with Symfony. Below you will setup the channel where you are going to download Symfony using pear PHP module.

1sudo pear channel-discover pear.symfony-project.com
2sudo pear install symfony/symfony-1.2.7
That is it! You have symfony installed on your system for use. Now lets setup a simple project for personal use. The project name I will use is “myproject”, you can use any name that you prefer.
I will move to the directory which is the document root for apache, create my project directory, initialize a new project with symfony and create a new front end.

1cd /var/www
2mkdir myproject
3cd myproject
4symfony generate:project myproject
5symfony generate:app frontend
Next we have to create a symlink that will allow the new project that we just created to use the Symfony libraries and elements installed earlier. With us still within the “/var/www/< project name >”

1cd web/
2ln -s /usr/share/php/data/symfony/web/sf/
Now you can visit your site to see how everything looks:
http://< ip address >/myproject/web/
If you get the image below
congratulations
the installation was successful, you can now create an alias that will allow you to view the project without having to go to the “web/” directory. For that we will need to add a new alias within the sites-enabled folder for apache. I only have one site on my computer so my file is named “000-Default”, yours might be something totally different.

1sudo vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default
and just add

01......
02 <Directory /var/www/>
03                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
04                AllowOverride None
05                Order allow,deny
06                allow from all
07        </Directory>
08
09        Alias /myproject "/var/www/myproject/web"  #<-- Add this
10
11        ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
12.......
Save, quit and restart Apache. Now all you have to do is go to your address http://< ip address >/myproject and see the image above and you are DONE! :D Now was that easy or what?!? :)
Stay tuned for more Symfony joy.

2010/05/14

Activating Apache Mod Rewrite

Ubuntu Apache server дээрх Web Project-доо Rewrite engine ашиглах гэтэл ерөөсөө ажиллахгүй байсан тул энэ алдааг яаж засах талаар жаахан хайгуул хийж шийдлийг олов. Танд ч бас хэрэг болж мэднэ :)

Эхлээд дараах командаар холболт үүсгэнэ.

sudo ln -s /etc/apache2/mods-available/rewrite.load /etc/apache2/mods-enabled/


sudo gedit /etc/apache2/sites-enabled/000-default

000-default файлыг root эрхээр нээгээд

<Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride all
        Order allow,deny
        allow from all
        # This directive allows us to have apache2's default start page
        # in /apache2-default/, but still have / go to the right place
        # Commented out for Ubuntu
        #RedirectMatch ^/$ /apache2-default/
</Directory>

дээрх агуулга бүхий кодыг олоод AllowOverride хэсгийн ард байгаа None утгыг All болгож өөрчлөөд

sudo /etc/init.d/apache2 restart

командаар server-ээ restart хийхэд асуудалгүй ажиллаж байв :)

2010/05/03

PHP: Cookie-н тухай && Remember me нэвтрэлтийн жишээ

Интернэт хэрэглэх явцад cookie гэсэн хэллэг багагүй тааралддаг (цахим хөтөчийн түүх(history)-г цэвэрлэхэд clear cookie гэх мэт хэллэг тааралддаг). Вэб урлахад суралцаж байгаа бол энэ ойлголтыг мэддэг, програмлчилж оновчтой ашиглаж сурах нь зөв юм.

Cookie гэдгийг "хэрэглэгчийн компьютер дээр хадгалагдаж, цахим хөтөчөөр дамжуулан вэб үзэх(сервэрт холбогдох) үед сервертэй 'ойлголцох' мэдээлэл" гэж энгийнээр тайлбарлаж болох юм. Вэб програмд cookie-г ашиглах жишээг дурдвал: нэвтрэх form-г бөглөх хэсэгт "Remember me" буюу "Энэ компьютерт намайг сана" гэсэн сонголт, Yahoo гэх мэт сайтад энэ боломж нь "14 хоног үйлчилнэ" гэх мэт тайлбар харагддаг. Эдгээр боломжуудыг cookie-н тусламжтай хэрэгжүүдэг

2010/05/01

vnstat: Интернэт хэрэглээнийхээ хэмжээг хянах нь

Интернэтийг өдөр тутмын хэрэглээгээ болгосон та бүхэн өөрийн интернэтээр хэдий хэмжээний мэдээлэл урсаж байгааг мэдэхийг хүсдэг болов уу гэж бодож байна. Миний хувьд G-mobile-н дараа төлбөрт багцыг ашигладаг болохоор өөрийн хэрэглээгээ хянахыг бүр ихээр хүсч байв :) Багагүй хайгуул, туршилт хийж энэ үүргийг гүйцэтгэх vnstat хэмээх програмыг оллоо. Ubuntu дээр CLI хувилбарыг хэрхэн суулгах, ашиглах талаар заавар бэлтгэлээ :)

2010/04/30

PHP: Session-ы тухай && Login хийж нэвтрэх энгийн жишээ

Вэб програмчлалд зайлшгүй хэрэглэгддэг ойлголтуудын нэг нь Session юм. "Session" нь англи хэл дээр "хурал, чуулган" гэсэн утга илэрхийлдэг. Харин Вэб програмчлалын хувьд session гэдэг нь хэрэглэгч вэб үзэх(нэвтрэх гэх мэт) сервер дээр тухайн хэрэглэгчтэй холбоотой мэдээлэл(хувьсагч) сервер дээр үүсэх үйл явц хэмээн энгийнээр тайлбарлаж болох юм. Жишээ нь ямар нэг гишүүнчлэл бүхий сайтуудад уншигч, хэрэглэгчид өөрийн хэрэглэгчийн эрхээр нэвтрээд ижил хуудсуудаар "аялахад" тухайн хэрэглэгчид л хамаарах мэдээллүүдийг харуулдаг шүү дээ. Үүнийг session-ы тусламжтай програмчилдаг.

2010/04/03

PHP: Unicode тексттэй ажиллах

Өнөө үеийн бүхий л програм хангамжуудад юникод дэмждэг болсон нь маш өргөн боломжийг хэрэглэгчдэд олгодог. Unicode хэрэглээнд төдийлөн нэвтрээгүй үед Arial Mon фонт, Monkey гарын драйвер, RealMon аппликэйшнуудыг бүгдийг нь байнга тээж авч явах төвөгтэй гэмээр үе байв.

Үйлдлийн систем, цахим хөтөчүүд (web browser)-ууд юникод дэмжихгүй байсан нь вэб урлаачдад багагүй төвөг удаж байсан нь тодорхой. Багахан хэсэг хэсэг нь Arial Мон гэх мэт фонтоор бичээд бусад хэрэглэгчдэд(гадаадад байгаа дээр дурдсан хэрэглүүрүүийг хэрэглэх боломжгүй) уншихад төвөгтэй байдал үүсч арзайж гүйцсэн "Мотомборо хэл"-ээр бичсэн мөрүүд л харагддаг байж :D

Харин тухайн үеийн эх хэлээр нийтлэхэд хэрэглэгдэж байсан цорын ганц боломж нь local тэмдэгтүүдийг html код руу нь хөрвүүлж ашиглах явдал байв. Жишээ нь Гансүх гэсэн текстийг
&#1043;&#1072;&#1085;&#1089;&#1199;&#1093;
гэсэн html код руу хөрвүүлж хэрэглэдэг байв. Dreamweaver гэх мэт хүчирхэг хөгжүүлэтийн багажуудад энэ код руу хөрвүүлэх боломж нь байсан ба вэб аппликэйшндаа энэ код руу хөрвүүлэх скрипт бичиж ашигладаг байсан болов уу.

2010/03/30

Python web server суулгах

Ubuntu linux хэрэглэгч бол Localhost дээрээ python вэб сервер ажиллуулах талаар бяцхан тайлбар оллоо. Хэрэг болно байх гэж найдаж байна :)

Vim хэрэглэх бяцхан зааварчилгаа :)

Vim текст засварлагчийн талаар өмнөх нийтлэлээс уншиж болно. Харин энэ удаад энэ текст эдитор дээр хэрхэн ажиллах талаар өөрийн өчүүхэн туршлагаас хуваалцахаар шийдлээ :)

Text editor: Vim

1976 оноос анхлан BSD Unix машинуудад хэрэглэгдэж ирсэн Vi текст завсарлагчийг 1991 онд Bram Moolenaar гэгч нөхөр илүү сайжруулан Vim=Vi Improved тэкст завсарлагчийг олон нээлттэйгээр GNU лизензийн дор гаргажээ.

2010/03/24

Terminal Twitter client software: Twyt

twyt програмын тусламжтай терминалаасаа твиттер ашиглахад асуудалгүй ажээ.

2010/03/20

Java-г MySQL өгөгдлийн сантай холбох (JDBC)

Эхлээд өгөгдлийн сангаа үүсгэнэ.

create database jdbc_test; 
 
3 field бүхий user нэртэй table үүсгэе.

2010/03/09

PHP: Using HTML form

Бүхий л dynamic web application-уудад html form хэрэглэгддэг. Жишээлбэл энэ бичлэгийн доор comment бичих талбар, google.com-ээс хайлт хийхэд хайлтыхаа текстийг бичээд Google Search, I'm feeling Lucky товчнуудыг дарах сонголтууд зэргийг дурьдаж болох юм. PHP дээр form боловсруулах тун хялбархан хоёр жишээг сонирхуулъя.

2010/03/08

PHP: MySQL database холболт үүсгэх, query ажиллуулах

Өмнөх бичлэг дээр PhpMyadmin ашиглан database үүсгэх Query бичиж ажиллуулах талаар бичсэн. Одоо харин PHP source code дээрээс MySQL database-тай connection(холболт) үүсгэх, Query ажиллуулах талаар жаахан тайлбар хийе.

MySQL: PhpMyAdmin ашиглан database үүсгэх, query бичих

LAMP/WAMP server-ийг суулгахад хамт суудаг нэгэн "мундаг" хэрэгсэл бол phpmyadmin юм. Ихэнхи Server-үүдэд web application-аа байрлуулахад database үүсгэх, тохиргоо хийх зэрэгт phpmyadmin багажыг ашигладаг. LAMP/WAMP server ажиллаж байгаа үед цахим хөтөчийхөө хаягийн мөрөн дээр http://localhost/phpmyadmin/ бичихэд дараах байдалтай цонх гарч ирнэ.

MySQL

MySQL нь холбоост өгөгдлийн санг удирдах систем юм. MySQL хэмээх нэрний хувьд уг системийг санаачлан хөгжүүлэгч Micheal Widenius-ын охины нэр My + SQL(Structed Query Language) гэсэн утгатай ажээ.

Энэ систем нь GNU (General Public License) буюу нээлтэй эхийн систем учир хүссэн хэн бүхэн хөгжүүлэлтэнд оролцож, үнэгүй хэрэглэж болох юм. Эзэмшигч нь алдарт Java-г хөгжүүлсэн Sun MicroSystems компани байсан ба, одоогоор Sun-г Oracle корпораци эзэмших болсон билээ.

2010/02/08

Proactive network Provider Participation for P2P (P4P)

"Архаг интернэтчид" маань Peer to peer (P2P) хэмээх ойлголтыг мэддэг, хэрэглээндээ ашигладаг байх гэж бодож байна.

Ерөнхий ойлголтыг энгийнээр тайлбарлавал бид интернэтээс өгөгдлийг байршуулж татахдаа ихэвчлэн ямар нэг тусгай зориулалтын сервер ашигладаг. Хэрэв тухайн серверийн үйл ажиллагаа доголдсон юм уу хаягаа өөрчилсөн бол татах боломжгүй болж хувирдаг. Харин P2P технологи нь 2000 оноос эхлэн хөгжиж эхэлсэн ба ISP, серверээс үл хамааран тухайн мэдээлэл байршиж буй бүхий л хэрэглэгчдийн компьютерээс өгөгдлийг солилцох, хуваалцах боломжийг олгон хостуудын ачааллыг хөнгөвчилсн шинэлэг технологи юм. Үүний хамгийн сонгодог жишээ гэвэл Торрент. Интернэтийн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдийн тоогоор тухайн файлыг зэрэг татаж, тухайн татсан файлыг бусад интернэт хэрэглэгчидтэй хуваалцдаг.

2010/01/25

PHP: Олон хэмжээст массивын хэрэглээ

Өмнөх бичлэг дээр нэг хэмжээс массивийг хэрхэн хэрэглэх талаар нэлээд дэлгэрэнгүй бичсэн. Харин 2 ба түүнээс дээш тооны индэксээр хандах олон хэмжээс массивийн талаар энд дурдъя.

C/C++, Java гэх мэт өргөн тархсан хэн бүхний анхлан сурч хэрэглэж ирсэн програмчллын хэлүүдэд массивий индексээ бүхэл тоогоор авдаг, тэр зарчмаараа хэрэглэхэд асуудал гарахгүй учир тэр талаар яриаг орхилоо. Харин PHP хэлний гол онцлог болох "уян хатан" байдлыг илэрхийлсэн хэдэн жишээ кодыг тайлбарлаад массивтай холбоотой өргөн хэрэглэгдэх стандарт функцуудыг тайлбарлая.

2010/01/24

PHP: Array буюу массивын талаар

Аливаа програмчлалын хэлэнд Array буюу массив(хүснэгт) гэсэн ойлголт гарч ирдэг. Элемэнтүүдийг массивт хадгалах ба тэдэнд индексээр нь ханддаг. Ихэнх програмчлалын хэлэнд индекс нь зөвхөн 0, 1, 2... гэх мэт бүхэл тоогоор ханддаг бол PHP хэлэнд массивийн индекс нь тоо, string буюу тэмдэгт мөр ч хүртэл байж болдог маш уян хатан, "хайр татсан" эд байгаа юм :)

Хамгийн эхний жишээ:

2010/01/22

OpenGL on Linux

Шаравсамбуу андын блог дээрээ нийтэлсэн зааврыг өөртөө мартахааргүй ойр байлгах үүднээс блог руугаа хуулж оруулав.

2010/01/17

Youtube - ээс Video татаж авах


YouTube.com - оос бичлэг татаж авах олон software, site - ууд байдаг л даа. Гэхдээ тэдгээрээс хамгийн хялбараар татаж авах нэгэн аргыг сонирхуулах үүднээс оруулмаар санагдав.

Gyachi: Yahoo Instant Messenger Client SoftWare on Linux

Linux-д зориулсан үнэгүй бөгөөд хүчирхэг програм хангамжуудын нэг блог Gyachi мэссэнжэрийн програм нь камер, дуу хоолоо дэмждэг. Хэрэглэж байгаа хүмүүст хамгийн их таалагддаг боломж нь гэвэл Invisible хэрэглэгчдийн статусыг шууд Invisible гээд харуулчихдагт байгаа юм :) Гайхалтай биш гэж үү?

Ubuntu дээр суулгах заавар:

2010/01/04

PHP: Function

Өмнөх жишээнүүдэд функц дуудсан жишээ бичсэн юм байна. Гэхдээ энэ бичлэгтээ функцийн талаар жаахан дэлгэрүүлээд бичье.
PHP-д фунцкцийг дараах байдлаар зарлаж ашигладаг.
function функцийн_нэр(аргументууд){
        //функцийн үйлдүүд
        return буцаах_утга;
        //утга буцаадаггүй функц байж болно
}

Жишээ болгоод утга буцаадаггүй, '*' тэмдэгээр дамжуулсан аргументийн хэмжээтэй квадрат үүсгэж хэвлэх жишээ кодыг харуулъя.

PHP: Loop

Давталтын үйлдэл нь гэсэн яг C/C++ хэлтэй адилхан(PHP хэл маань өөрөө C/C++ синтакс дээр тулгуурлан хөгжүүлэгдсэн).

Өмнөх нөхцөлт давталт:
while(нөхцөл){
        //үйлдлүүд
}

Дараах нөхцөлт давталт:
do{
        //үйлдлүүд
}while(шалгах нөхцөл);

Параметрт давталт:
for(давталт эхлэх үеийн утга оноох; шалгах; утга өөрчлөх){
        //хийгдэх үйлдлүүд
}

Жишээ кодууд:

PHP: If conditional

PHP: HTML text, variables, global variables

PHP хэлэнд хувьсагчийг зарлахдаа нэрийн өмнө $ тэмдгийг бичдэг.
<html>
  
  <head>
    <title>Variable examples</title>
  </head>
  <body>
    <?php
                $i = 8;
                echo $i." * ".$i." = ".$i*$i."<br />";
                $i = 3.14;
                echo "The PI number is ".$i."<br />";
                $i = "Gansukh";
                echo "This blog's author is ".$i."<br />";        
        ?>
  </body>
</html>
Эндээс харахад хувьсагчин зарлах, утга оноож төрөл шилжүүлэх нь хичнээн уян хатан байгааг харж болно. Нэг нэрээр зарлагдсын хувьсагчиг бүхэл, бутархай, тэмдэгт мөр утгуудыг оноож өгч болно.

2010/01/02

Video: Playing Windows video games in Ubuntu

Playing video games in LINUX is not problem ;)

Grand Theft Auto - San Andreas

PHP: Hello World!


Юуны өмнө XAMPP татаж аваад суулгах хэрэгтэй. Өмнөх бичлэг дээр татаж авах линкүүд байгаа. Windows-д зориулсан хувилбарыг суулгасны дараа XAMPP Control Panel ажиллуулахад дараах байдалтай цонх гарч ирэх ба Apache, MySQL service-үүд Running төлөвт байгаа тохиолдолд бидний бичсэн PHP, MySQL project-ууд ажиллах боломжтой болно.

За одоо ямар ч програмчлалын хэл судалж эхэлж байгаа хүн бүхний бичдэг Hello World програмаа бичье. PHP хэл нь HTML кодтой хавсарч хэрэглэгддэг хэрэглэгддэг ба PHP дээр, дан ганц PHP гэлтгүй вэб програмчлалд суралцахаар шийдсэн л бол HTML кодчилолын өндөр мэдлэг, CSS, JavaScript-ийг зохих хэмжээнд эзэмшсэн байх шаардлагатай. (CSS, JavaScript-ийг төгс судлаад, photoshop, gimp гэх мэт компьютерийн график тал дээр дажгүй бол төгс дизайнтай вэб хийж болно доо хэхэ. За тэр олон үг яахав гол асуудал руугаа оръё.)