2010/05/14

Activating Apache Mod Rewrite

Ubuntu Apache server дээрх Web Project-доо Rewrite engine ашиглах гэтэл ерөөсөө ажиллахгүй байсан тул энэ алдааг яаж засах талаар жаахан хайгуул хийж шийдлийг олов. Танд ч бас хэрэг болж мэднэ :)

Эхлээд дараах командаар холболт үүсгэнэ.

sudo ln -s /etc/apache2/mods-available/rewrite.load /etc/apache2/mods-enabled/


sudo gedit /etc/apache2/sites-enabled/000-default

000-default файлыг root эрхээр нээгээд

<Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride all
        Order allow,deny
        allow from all
        # This directive allows us to have apache2's default start page
        # in /apache2-default/, but still have / go to the right place
        # Commented out for Ubuntu
        #RedirectMatch ^/$ /apache2-default/
</Directory>

дээрх агуулга бүхий кодыг олоод AllowOverride хэсгийн ард байгаа None утгыг All болгож өөрчлөөд

sudo /etc/init.d/apache2 restart

командаар server-ээ restart хийхэд асуудалгүй ажиллаж байв :)

1 comment:

 1. Маш их хэрэг боллоо. Баярлалаа U Rock \m/

  ReplyDelete

Миний бичсэн бичлэг танд өчүүхэн ч болтугай хэрэг болсон бол сэтгэгдлээ бичиж үлдээхийг хүсье. Баярлалаа :)