2008/11/12

Mahru Humanoid robot - Videos

Сарын өмнө нь Солонгосчуудын бүтээсэн Humanoid robot болох Marhu-гийн талаар бичиж байсан билээ. Харин одоо Marhu роботын үйлдэл хийж байгаа видеог YouTube-ээс тавилаа.2008/11/02

C хэлэнд хийх үйлдлүүдийн эрэмбэ

Доор бичигдсэн үйлдлүүд эхэлж бичигдсэнээсээ эхлэн өндөр эрэмбэтэй буюу түрүүлж биелнэ. (Математикийн арифметик илэрхийллийн үржих, хуваах үйлдлийг нэмэх, хасах үйлдлээс түрүүлж хийдэг шиг)

Үйлдэл
Унар
!, ++, --, -
Арифметик
*, /, %
+, -
Харьцуулах
<, >, <=, >=
==, !=
Логик
&&
Нөхцөлт
?:
Утга оноох
=, +=, -=, *=, /=, %=

Windows 7 шинэ үйлдлийн системийн сураг дуулдлаа

Анх 2005 оны сүүлээр сүр дуулиантайгаар туршилтын хувилбараа гаргаж байсан Windows Vista үйлдлийн систем худалдаанд гарснаасаа хойш компьтер хэрэглэгчдийн дунд хамгийн багадаа 1 GB RAM гэх мэт өндөр үзүүлэлттэй компьютер шаардагддэг гэсэн шалтгаанаас болж хэрэглээнд төдийлөн өргөнөөр нэвтэрч чадаагүй билээ. Хуучин ХР хэрэглэгчдийн 90 гаруй хувь нь энэ шалтгаанаар Vista-г хэрэглэхээс татгалзсан гэнэ. (Би ч гэсэн энэ 90 хувьд нь ороод л явж байгаа юм байна.)

Харин Microsoft корпраци бүхий л тоног төхөөрөмжүүдтэй харьцахад хялбар байх шийдэлтэйгээр Windows 7 хэмээх дараачийн үйлдлийн системээ хөгжүүлж байгаа бөгөөд ирэх оны эхээр туршилтын хувилбараа гаргахаар зэхэж байгаа гэнэ.

Windows 7 үйлдлийн систем хэрэглээнд нэвтэрч, хэрэглэгч биднээс ямар дүгнэлт авахыг хараад байж дээ.

Мэдээллийн эх сурвалж: http://www.msnbc.msn.com/