2008/11/02

C хэлэнд хийх үйлдлүүдийн эрэмбэ

Доор бичигдсэн үйлдлүүд эхэлж бичигдсэнээсээ эхлэн өндөр эрэмбэтэй буюу түрүүлж биелнэ. (Математикийн арифметик илэрхийллийн үржих, хуваах үйлдлийг нэмэх, хасах үйлдлээс түрүүлж хийдэг шиг)

Үйлдэл
Унар
!, ++, --, -
Арифметик
*, /, %
+, -
Харьцуулах
<, >, <=, >=
==, !=
Логик
&&
Нөхцөлт
?:
Утга оноох
=, +=, -=, *=, /=, %=

1 comment:

  1. С хэлээр яг юу хийдэг юм бэ? Тэр талаар нэг дэлгэрэнгүй мэдээ хийж өгж тус болооч

    ReplyDelete

Миний бичсэн бичлэг танд өчүүхэн ч болтугай хэрэг болсон бол сэтгэгдлээ бичиж үлдээхийг хүсье. Баярлалаа :)