2010/02/08

Proactive network Provider Participation for P2P (P4P)

"Архаг интернэтчид" маань Peer to peer (P2P) хэмээх ойлголтыг мэддэг, хэрэглээндээ ашигладаг байх гэж бодож байна.

Ерөнхий ойлголтыг энгийнээр тайлбарлавал бид интернэтээс өгөгдлийг байршуулж татахдаа ихэвчлэн ямар нэг тусгай зориулалтын сервер ашигладаг. Хэрэв тухайн серверийн үйл ажиллагаа доголдсон юм уу хаягаа өөрчилсөн бол татах боломжгүй болж хувирдаг. Харин P2P технологи нь 2000 оноос эхлэн хөгжиж эхэлсэн ба ISP, серверээс үл хамааран тухайн мэдээлэл байршиж буй бүхий л хэрэглэгчдийн компьютерээс өгөгдлийг солилцох, хуваалцах боломжийг олгон хостуудын ачааллыг хөнгөвчилсн шинэлэг технологи юм. Үүний хамгийн сонгодог жишээ гэвэл Торрент. Интернэтийн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдийн тоогоор тухайн файлыг зэрэг татаж, тухайн татсан файлыг бусад интернэт хэрэглэгчидтэй хуваалцдаг.