2010/01/04

PHP: If conditional

<?php
        function checkPass(){
                global $pass;
                if($pass == "true_pass"){
                        echo "OK that's true password<br>";
                }
                else{
                        echo "Wrong Password!!!<br>";
                }
        }
        $pass = "wrong_pass";
        checkPass();
?>

Нөхцөл шалгах үйлдэл нь C/C++ хэлтэй адилхан, elseif гэсэн нөхцөл шалгах үйлдэл л C/C++ дээр нэмэгдэж орж байх шив дээ :D
<?php
        /*
        тоог 3т хуваагддаг эсэхийг шалгах,
        үлдэгдэлтэй хуваагддаг ба үлдэгдэл нь 1 байвал "*"
        үлдэгдэл нь 2 байвал "**" хэвлэнэ :D
        */
        function check3($i){
                if( $i % 3 == 0){
                        echo "OK<br>";
                }
                elseif( $i % 3 == 1){
                        echo "*<br>";
                }
                else echo "**<br>";
        }
        check3(68);
?>

C/C++ хэлэнд байдаг нөхцөл шалгах ? оператор ч байгаа :)
<?php
        $a = 55;
        $result = ($a % 2 == 0)?"Even":"Odd";
        echo $a." is ".$result." number";
?>

2 comments:

  1. 3т хувааагддаг эсэхийг шалгах функцийг дээр нь зарлаад, тайлбартай нь бичсэн байна.

    ReplyDelete

Миний бичсэн бичлэг танд өчүүхэн ч болтугай хэрэг болсон бол сэтгэгдлээ бичиж үлдээхийг хүсье. Баярлалаа :)