2013/11/10

HTML Page print дээрхи url, header-ийг арилгах@page
{
  size: portrait;
  margin:0cm;
}
@page rotated { size : portrait }
table { page : rotated }
@media print{
  body{ background-color:#FFFFFF; background-image:none; color:#000000 }
  #ad{ display:none;}
}

@page дээр margin: 0; нөхцлийг зааж өгөхөд зураг дээр харагдаж буй огноо, url хаяг шахагдаж алга болох нь ээ

No comments:

Post a Comment

Миний бичсэн бичлэг танд өчүүхэн ч болтугай хэрэг болсон бол сэтгэгдлээ бичиж үлдээхийг хүсье. Баярлалаа :)